Zo werkt een fietsmeting bij Cyclolab

Er kan gekozen voor een Basis, Elite, Pro of TT meting

Stap 1
Ontvangst van de renner bij de ruimte van Cyclolab in Vught of het SMC Den Bosch. Vraaggesprek en bespreking fietservaring, grenzen en ambities. Zo wordt in kaart gebracht waar de mogelijkheden en knelpunten liggen.

Stap 2
Een uitgebreid lichamelijk onderzoek door een (sport-)chiropractor. Deze gegevens worden tijdens de fietsanalyse gebruikt. Indien nodig wordt er advies gegeven voor ondersteunende behandeling of oefeningen.

Stap 3
Opmeten van het lichaam (geometrie) en de fietscoördinaten. Ook worden de schoenplaatjes in deze stap geoptimaliseerd om zo een goede start te maken met de meting.   

Stap 4
Beoordeling d.m.v. video-analyse van de houding/positie op de eigen fiets. Dit gebeurt terwijl er gefietst wordt op een fietstrainer. Er wordt gekeken naar de fietstechniek. Bij de Elite*), Pro en TT test vindt dan ook de eerste zadeldrukmeting plaats. In deze fase wordt er inventariseert wat de ideale fietspositie is. Gegevens uit stap 1 en 2, die invloed op de fietspositie hebben, komen aan bod.

Stap 5
Coördinaten van de eigen fiets worden overgezet op de ‘pasfiets’ van Shimano. Dit is bikefitting met "state of the art" apparatuur. Hier wordt de ideale positie verfijnt. Er wordt gezocht naar de meest optimale houding om zo te zorgen voor comfort en een beter rendement. Dit is bikefitting tot in het detail! Bij de Elite*), Pro en TT test wordt in deze fase de pedaaldrukmeting met twee verschillende weerstanden en de 2de zadeldrukmeting uitgevoerd. Mogelijkheid advies richting sportzooltjes.

Stap 6
Na iedere meting worden de bevindingen besproken. Nadien wordt het rapport met lichamelijke en technische gegevens, illustraties en eventueel chiropractisch advies per mail toegestuurd.

Stap 7Samenwerking-Mantel.png
Met je nieuwe fietscoördinaten kun je naar je eigen fietsspeciaalzaak gaan waar de fiets wordt afgesteld. Wij hebben sinds december 2019 een overeenkomst met MANTEL - Den Bosch: zij stellen de fiets gratis voor je af terwijl jij bij hun een kijkje in de shop neemt.

Er zijn ook zgn "terugkommiddag" in onze praktijk waar een mekanieker aanwezig is om je te helpen bij de afstelling. De terugkommiddag is de eerste keer gratis.

*) optie keuze uit zadeldruk of pedaaldruk meting

Wil je meer gedetailleerde vrijblijvende informatie? Bel 073-6840910 of mail ons balie@cyclolab.nl 

Wil je meer gedetailleerde vrijblijvende informatie? Bel 073-6840910 of gebruik ons contactformulier.

Maak afspraak