Zo werkt een fietsmeting bij Cyclolab

Er kan gekozen voor een Basis, Elite, Pro of TT meting

Stap 1
Ontvangst van de renner bij de ruimte van Cyclolab bij SMC Den Bosch. Vraaggesprek en bespreking fietservaring, grenzen en ambities. Zo wordt in kaart gebracht waar de mogelijkheden en knelpunten liggen.

Stap 2
Een uitgebreid lichamelijk onderzoek door een (sport-)chiropractor. Deze gegevens worden tijdens de fietsanalyse gebruikt. Indien nodig wordt er advies gegeven voor ondersteunende behandeling of oefeningen.

Stap 3
Opmeten van het lichaam (geometrie) en de fietscoördinaten. Ook worden de schoenplaatjes in deze stap geoptimaliseerd om zo een goede start te maken met de meting.   

Stap 4
Beoordeling d.m.v. video-analyse van de houding/positie op de eigen fiets. Dit gebeurt terwijl er gefietst wordt op een fietstrainer. Er wordt gekeken naar de fietstechniek. Hier vindt dan ook de eerste zadeldrukmeting plaats. In deze fase wordt er inventariseert wat de ideale fietspositie is. Gegevens uit stap 1 en 2, die invloed op de fietspositie hebben, komen aan bod.

Stap 5
Coördinaten van de eigen fiets worden overgezet op de ‘pasfiets’ van Shimano. Dit is bikefitting met "state of the art" apparatuur. Hier wordt de ideale positie verfijnt. Er wordt gezocht naar de meest optimale houding om zo te zorgen voor comfort en een beter rendement. Dit is bikefitting tot in het detail! Bij de Elite, Pro en TT test wordt in deze fase de pedaaldrukmeting met twee verschillende weerstanden en de 2de zadeldrukmeting uitgevoerd. Mogelijkheid advies richting sportzooltjes.

Stap 6
Na iedere meting worden de bevindingen besproken. Nadien wordt het rapport met lichamelijke en technische gegevens, illustraties en eventueel chiropractisch advies en/of oefeningen per mail toegestuurd.

Stap 7
Met je nieuwe fietscoördinaten kun je naar je eigen fietsspeciaalzaak gaan waar de fiets wordt afgesteld en eventuele veranderingen aan je fiets kunnen worden doorgevoerd. Wij hebben sinds december 2019 verschillende fietsspeciaalzaken bereid gevonden om dit voor jou te doen. Zij stellen je fiets gratis voor je af, terwijl jij bij hun een kijkje in de shop neemt. 

Vergoeding fietspositiemeting
Het is goed mogelijk dat uw zorgverzekeraar de fietspositiemeting, die u bij ons laat uitvoeren, vergoedt. Op onze kwitantie vermelden wij het volgende: "Fietspositiemeting/sport-medisch advies, code: 23105". U dient zélf na te gaan of uw zorgverzekeraar dit vergoed én onder welke noemer. Wij zijn door onze samenwerking met het Sport Medisch Centrum JBZ sinds 2022 gecertificeerd volgens de SCAS-certificering.

Wil je meer gedetailleerde vrijblijvende informatie? Bel 073-6840910, mail ons balie@cyclolab.nl of gebruik ons contactformulier.

Afspraak maken