Hernia - Ischias

Een hernia of HNP (Hernia Nucleus Pulposus) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De uitstulping kan de zenuw die daar loopt beknellen. Dat veroorzaakt pijn in de rug of bil die vaak uitstraalt in het been, soms tot in de voet. De beknelling kan zo groot zijn dat de zenuw niet meer zijn werk kan doen. Dan ontstaan krachtsverlies in het been, gevoelsuitval, en bijvoorbeeld uitval van reflexen. In het ergste geval verliest de patiënt controle over de blaas of darmen. Een hernia kan op elk niveau van de wervelkolom ontstaan, maar komt het vaakst voor in de lage rug.

Diagnostiek
Een radiologisch (röntgenfoto) vastgestelde uitstulping van de tussenwervelschijf werd vroeger beschouwd als een indicatie voor een (discus) operatie. Met het toenemend gebruik van CT-scan en MRI bleek echter dat veel van deze uitstulpingen geen echte hernia's waren (Wiesel SW 1984, Boos et al 1995).

Behandeling van hernia
Uit onderzoek blijkt dat uitstulpingen van de tussenwervelschijf voorkomen bij 40% van de gezonde bevolking! Bovendien leiden herniaoperaties op de lange termijn slechts in 35-40% van de gevallen tot een volledig herstel. De uitstulping is niet altijd de (enige) oorzaak van de klachten. Hoewel een operatie soms noodzakelijk is, kunt u ook voor een niet-invasieve (niet-chirurgische) behandeling kiezen zolang er geen sprake is van ernstige zenuwuitval (krachts-of gevoelsverlies) of onhoudbare pijn.

Wat kan de chiropractor doen? 
De chiropractoren bepalen waar de hernia zich precies bevindt, in welke richting de uitstulping gaat en wat de ernst ervan is. Als blijkt dat er daadwerkelijk een hernia zit (lichamelijk onderzoek, CT-scan, MRI-scan) hebben de chiropractoren in onze praktijk behandeltechnieken om de herniaklachten te laten afnemen. Hij gebruikt daarbij specifieke functies van de behandeltafel. Vaak verdwijnen daarmee de klachten en kunt u een eventueel geplande operatie uitstellen of zelfs afstellen.

NB: ischias pijn wordt eerder veroorzaakt door afknelling lager dan de wervelkolom (eg bil) en is dus in theorie geen hernia. 

Afspraak maken