Privacyverklaring

Privacyverklaring Cyclolab

Cyclolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Cyclolab dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de balie-assistente, chiropractor of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN (wettelijk verplicht voor de verzekeraar)
  • Telefoonnummer/mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Cyclolab heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijke behandeling / protocol te kunnen geven.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Cyclolab bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Cyclolab zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Cyclolab heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht (i.e. Zorgmail).

Cyclolab zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een beveiligde ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Cyclolab een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Cyclolab blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar balie@cyclolab.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Cyclolab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via  073-6840910 of via balie@cyclolab.nl.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cyclolab, dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via
073-6840910 of via balie@cyclolab.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Afspraak maken