Ons kwaliteitswaarborg

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) en de beroepsvereniging Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) registreert chiropractoren in Nederland, die aan de kwaliteitsnormen voldoen. Daaronder vallen alle chiropractoren die lid zijn van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). De NCA hanteert zeer strenge richtlijnen waaraan haar chiropractoren moeten voldoen. Samen waarborgen de SCN en NCA de kwaliteit van chiropractoren in Nederland.

Chiropractie Vught is officieel geregistreerd en aangesloten bij de SCN en NCA. Chiropractor Wim Brussee is tevens lid van de Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC), een overkoepelende organisatie voor erkende sportchiropractoren in Nederland.

Klachtenregeling
Voor ons is er alles aan gelegen om de hulpverlening aan u zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze collega's houden zich daarbij strikt aan de beroepscode en het beroepsprofiel van de NCA en SCN. Tevens zijn onze collega's gehouden aan interne protocollen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag dan nodigen wij u uit uw klacht kenbaar te maken. Deze klacht kunt u telefonisch stellen, deze kan overgedragen worden in een persoonlijk contact of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de NCA een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking. 

De klachtenfunctionaris is dagelijks te bereiken voor patiënten en chiropractoren op het volgende telefoonnummer: 088-0245166 of via email: klachtennca@cbkz.nl

Afspraak maken